Rådgivning eller terapi

Hvis du er i tvivl, om hvorvidt du har brug for sexologisk rådgivning, som udføres af en specialist i sexologisk counselling, eller sexologisk terapi, som udføres af en specialist i klinisk sexologi, kan du nedenfor se et skema over forskellene på de to behandlingsformer:

Rådgivning

Terapi

Gives til rådsøgende Gives til patienter
Mindre problemer Større problemer
Problemløsning i hverdagen Dybereliggende konflikter
Løsningsfokuseret og forebyggende Søger at helbrede
Behandler problemer på det bevidste plan Behandler problemer på det ubevidste plan
Benytter læring og selvudvikling som metode Benytter helbredelse som metode