Bestyrelsen

Bestyrelsen består som udgangspunkt af syv medlemmer, der til sammen udgør for­eningens højeste myndighed. Bestyrelsen varetager foreningens beslutninger mellem generalfor­samlinger­ne. Formanden er Danmarks repræsentant i NACS.

Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år ved foreningens generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en e-mail på dacs @ klinisksexologi.dk

Bestyrelsen består i arbejdsåret 2018-19 af:

Tonny Bønløkke, formand,

Michael Loua, næstformand,

Marianne Hørdam, kasserer

Anette Højer Mikkelsen, fmd for autorisationsudvalget

Helle Trankjær

Rikke Pristed

Kirsten Lund-Sørensen

Benedikte Vejby, suppleant