Bestyrelsen

Bestyrelsen består som udgangspunkt af syv medlemmer, der til sammen udgør for­eningens højeste myndighed.

Bestyrelsen varetager foreningens beslutninger mellem generalfor­samlinger­ne.

Formanden er Danmarks repræsentant i NACS.

Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en e-mail på dacs@klinisksexologi.dk

 

Bestyrelsen består i arbejdsåret 2018-19 af:

Gabriela Rehfeld, formand, (rehfeldgabriela@gmail.com)

Terese Jarset, næstformand, (terese.jarset@gmail.com)

Marianne Hørdam, kasserer (mh@mh-consult.dk)

Anette Højer Mikkelsen, fmd for autorisationsudvalget (anette.hoejer.mikkelsen@rn.dk)

Lise Lundin, (lundinlise@gmail.com)

Louise Stender (louise.kofoed.stender@gmail.com)

Helle Trankjær (helle.trankjær@gmail.com)