Bestyrelsen

Bestyrelsen består som udgangspunkt af syv medlemmer, der til sammen udgør for­eningens højeste myndighed.

Bestyrelsen varetager foreningens beslutninger mellem generalfor­samlinger­ne.

Formanden er Danmarks repræsentant i NACS.

Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en e-mail på dacs @ klinisksexologi.dk

 

Bestyrelsen består i arbejdsåret 2016-17 af:

Michael Sander Loua, formand, (michaelloua @ gmail.com)

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, Master i Professionel Kommunikation, Counsellor i klinisk sexologi

Lars Linnet, næstformand, (larslink @ dadlnet.dk)

Overlæge dr.med. speciallæge i kirurgi og urolog med interesseområde andrologi, FECSM

Marianne Hørdam, kasserer (mh @ mh-consult.dk)

Seksualvejleder

Inger Bugge, (inger @ bugge.at)

Cand. Psych., specialist i klinisk sexologi, ECPS

Jørgen Nystrup, (jny @ regionsjaelland.dk)

Overlæge dr. med., specialist i klinisk sexologi

Michael von Linstow (michael.linstow @ gmail.com)

Overlæge, PhD, specialist i sexologisk counselling

Sonja Bek (sonja.bek.1703 @ gmail.com)

Sygeplejerske med speciale i almen og klinisk sexologi, underviser på sygeplejerskeuddannelsen, Sexual Health Promoter

Lise Lundin, arbejdende suppleant (lundinlise @ gmail.com)

Ergoterapeut, psykoterapeut, specialist i sexologisk counselling