Bestyrelsen

Bestyrelsen består som udgangspunkt af syv medlemmer, der til sammen udgør for­eningens højeste myndighed.

Bestyrelsen varetager foreningens beslutninger mellem generalfor­samlinger­ne.

Formanden er Danmarks repræsentant i NACS.

Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år ved foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan kontaktes ved at sende en e-mail på dacs@klinisksexologi.dk

Bestyrelsen består i arbejdsåret 2018-19 af:

Tonny Bønløkke, formand,

Michael Loua, næstformand,

Marianne Hørdam, kasserer

Anette Højer Mikkelsen, fmd for autorisationsudvalget

Helle Trankjær

Rikke Pristed

Nina Lindal-Schrøder

Benedikte Vejby, suppleant