Om DACS

Dansk Forening for Klinisk Sexologi er en tværfaglig forening for personer med særlig interesse for sexologi og sexologisk behandling i Danmark.

Foreningen blev stiftet den 17. oktober 1981 ved det fjerde årsmøde i den nordiske forening for klinisk sexologi: Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).

I daglig tale hedder vi DACS, som er en forkortelse af foreningens engelske navn: Danish Association for Clinical Sexology.

Foreningens formål

Det er vores formål at fremme kontakt og erfaringsudveksling mellem fagperso­ner, der beskæftiger sig med klinisk sexologi i forbindelse behandling, undervisning og forskning i Danmark og i udlandet. Dette gør vi bl.a. gennem afholdelse af møder, kurser og kongresser.

Vi arbejder desuden på at videreuddanne vores medlemmer og andre interesserede, således at vi sikrer os, at klienter og patienter med seksuelle vanskeligheder og parforholdsproblemer kan modtage kvalificeret rådgivning og terapi.

Læs mere i foreningens vedtægter.

Foreningens medlemmer

Foreningens medlemmer består især af sundhedsfagligt personale som læger, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter, men også psykologer, pædagoger og socialrådgivere hører til kernegruppen af medlemmer.

For at højne det faglige niveau på internationalt plan er foreningen desuden en del af Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), som omfatter tilsvarende foreninger fra resten af de nordiske lande samt Estland.