Autorisationsudvalget

Autorisationsudvalget har til opgave at gennemlæse og vurdere tilsendte ansøgninger om autorisation hos NACS. Desuden forstår autorisationsudvalget

Udvalget udpeges af bestyrelsen, og medlemmerne sidder i udvalget i en aftalt periode.

Autorisationsansøgninger, som bliver anerkendt af DACS, bliver viderebragt til den nordiske association, NACS, hvis udvalg vurderer den endelige autorisation.

Medlemmer i DACS Autorisationsudvalg

Anette Højer Mikkelsen (anette.hoejer.mikkelsen @ rn.dk)
Sygeplejerske, Cand.Cur, specialist i sexologisk rådgivning

Janne Eibye (jeiy @ sclerosehospital.dk)
Sygeplejerske, specialist i sexologisk rådgivning

Supervision – retningslinjer og godkendelse

Autorisationsudvalget i DACS foreslår retningslinjer og kriterier for godkendelse af supervisorer i klinisk sexologi. Disse skal godkendes af bestyrelsen i DACS.

Supervisorer i klinisk sexologi godkendes af autorisationsudvalget i DACS, på baggrund af drøftelse med bestyrelsen.

Der betales et gebyr for behandling af ansøgninger om godkendelse som supervisor i klinisk sexologi. Gebyret fastsættes af bestyrelsen, og skal være indbetalt før en ansøgning kan behandles. Gebyret er ved bestyrelsesmødet den 4. december 2018 fastsat til 1.500 kr.