Seksualitet og sexliv ved somatisk kronisk/alvorlig sygdom – hvordan taler vi med patienten om dette?

Tidspunkt:

Fredag den 8. november 2019 kl. 8.30 – 15.30.

Sted: 

AIDS Fondet

Vestergade 18. E 3. sal

 1456 København K

Formål:

At øge viden om:

  • Seksualitet og seksuel sundhed
  • Sygdom og bivirkningers indvirkning på seksualitet og parforhold
  • Seksuelle dysfunktioner hos kvinder og mænd, samt behandling af disse
  • Kommunikation med patienten om seksualitet

Målgruppe:

Sundhedsprofessionelle: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, som er ansat på hospitaler, i kommunen og i privatpraktiserende lægepraksis.

Undervisere: 

Anette Højer Mikkelsen, Specialist i Sexologisk Rådgivning, Sygeplejerske, Cand.cur., Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital

Gitte Vittrup, Specialist i Sexologisk Rådgivning, Sygeplejerske, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital  

Gebyr: 750 kr. inklusive forplejning. Beløbet overføres til konto i Nykredit bank. Reg. nr. 8117. Konto 0002843123

DACS-medlemmer kan deltage uden gebyr, men tilmelding er nødvendig. 

Bindende tilmelding senest 25. oktober 2019 til anette.hoejer.mikkelsen@rn.dk.  Max 30 deltagere.

PROGRAM

8.30-8.45 

Ankomst med kaffe, te og rundstykker

8.45-9.00 

Velkomst og introduktion til dagen v./Anette

9.00-12.30 (inklusive pauser)

Hvad er seksualitet, seksuel sundhed v./Anette

Hvordan påvirker somatiske kroniske og alvorlige sygdomme seksualiteten? v/Anette

Hvordan påvirker seksuelle problemer parforholdet og livskvaliteten? v./Anette

Seksuelle dysfunktioner hos mænd og behandling v. /Anette

Seksuelle dysfunktioner hos kvinder og behandling v./Gitte

12.30- 13.00 

Frokost

13.00- 15.15 (inklusive kaffe/te pause)

PLISSIT- modellen og kommunikation med patienten om seksuelle emner v./Gitte

15.15-15.30 Evaluering og afslutning