Ansøgning

Ansøgning om godkendelse som supervisor i klinisk sexologi sendes til formanden for autorisationsudvalget i DACS.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse, samt dokumentation af følgende forhold:

 1. Ansøgerens sexologiske titel (specialist i sexologisk rådgivning/specialist i klinisk sexologi).
 2. Motivation for at søge godkendelse som supervisor.
 3. Beskrivelse af, og dokumentation for aktuel supervisionspraksis (kortfattet):
  – Hvor længe man har været supervisor.
  – Hvem man har superviseret (faggrupper og evt institutionel tilknytning).
  – Hvilken slags supervision det har været.
  – Størrelse på evt supervisionsgrupper.
  – Hvilken type af supervision/supervisionsmetoder man har erfaring med.
 4. Dokumentation for deltagelse i nationale, nordiske, og internationale konferencer og faglige arrangementer de sidste 5 år.
 5. Information om supervisoruddannelsen:
  – Beskrivelse af uddannelsen.
  – Vurdering af uddannelsens relevans for sexologisk arbejde.
 6. Dokumentation for supervisoruddannelsen:
  – Vedhæft: kopi af udtalelse/eksamen/evt eksamensopgave
  – Vedhæft: Kursusplan/beskrivelse af uddannelsen, inkl. Pensumliste
  – Vedhæft: Litteraturliste (forfatter, artikel/bog, titel og antal sider)

Gebyr

Der betales et gebyr på 1500,- kr. for behandling af ansøgninger om godkendelse som supervisor i klinisk sexologi. Gebyret skal være indbetalt før en ansøgning kan behandles.