Retningslinjer

Krav og godkendelse

 1. Supervision i klinisk sexologi har som formål at udvikle kliniske færdigheder i rådgivning og behandling indenfor det sexologiske fagfelt. Supervisionen omfatter de to autorisationsniveauer; specialist i sexologisk rådgivning NACS, og specialist i klinisk sexologi. NACS. Ud over at være en forberedelse til autorisation, kan supervision også være en kvalitetssikring eller en opfølgning af supervisandens arbejde med forskellige typer problemstillinger.
 2. Supervision i klinisk sexologi omfatter alle typer af sexologisk arbejde, hvor den menneskelige seksualitet står i fokus. Dette indebærer at supervisionen skal være en hjælp for supervisanden ift at reflektere over forståelsen af vigtige problemstillinger, dilemmaer, sammenhænge og situationer, hvor seksualiteten kommer til udtryk og praktiseres.
 3. Specialister i klinisk sexologi og specialister i klinisk psykologi, anses at have tilstrækkelige kompetencer til at supervisere, gennem kombinationen af grunduddannelse og specialistkompetence. For øvrige grupper kræves at man har en supervisor uddannelse.
 4. For at blive godkendt som supervisor, kræves mindst 5 års relevant klinisk praksis indenfor det sexologiske fagfelt. Desuden kræves efter-/videreuddannelse i supervision; jvf punkt 3.
 5. For at blive godkendt som supervisor for kandidater som søger autorisation, kræves at supervisor som minimum har sexologisk kompetence på det niveau som autorisationen gælder.
 6. Følgende krav skal være opfyldt for at en supervisoruddannelse kan godkendes:
  1. Uddannelsen relevans og anvendelighed:
   – Supervisoruddannelsen er klinisk orienteret
   – Metoder og principper i det pågældende uddannelsesprogram er anvendeligt indenfor sexologisk arbejde.
  2. Uddannelsens krav til deltagerne:
   – 2 års fuldtids klinisk praksis indenfor deltagerens eget fagfelt før påbegyndelse af uddannelsen
   – Minimum 40 timers supervision på egen arbejdssituation, individuelt eller i gruppe. Denne supervision skal være modtaget enten før uddannelsens opstart, eller i løbet af den første del af supervisoruddannelsen.
  3. Uddannelsens indhold:
   – Teoridel: 100-120 timer
   – Pensum: Læsning af minimum 2000 sider supervisonsrelateret litteratur
   – Praksis: Gennemførelse af minimum 50 timers supervision ifm supervisoruddannelsen.
   – Modtagelse af supervision på egen supervisionspraksis, enten individuelt eller i gruppe.
 7. Vedligeholdelse af kompetence:
  1. Godkendte supervisorer bliver automatisk medlemmer af The Nordic Forum for supervisors in Clinical sexology. Nordisk forum mødes som regel i forbindelse med de årlige NACS konferencer, men kan også arrangere andre faglige arrangementer for supervisorer. Supervisorer opfordres til at vedligeholde og udvikle sine kompetencer gennem regelmæssig deltagelse i disse møder.
  2. Det forventes at supervisorer vedligeholder deres generelle sexologiske kompetence gennem deltagelse i faglige sexologiske arrangementer, fortrinsvis i form af mindst et nationalt arrangement, og et nordisk/internationalt arrangement årligt.