Autorisation


Ved at få autorisation gennem DACS, får du en anerkendelse af, at din sexologiske uddannelse lever op til de internationale standarder, som er vedtaget af den nordiske fællesorganisation, NACS.

Du kan søge autorisation i:

– Specialist i sexologisk counseling
– Sexologisk sundhedsformidling
– Specialist i klinisk sexologi

Ansøgninger vurderes to gange årligt af det nordiske autorisationsudvalg.

BEMÆRK: Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Fristen for ansøgning er 1. Februar og 1. August hvert år.

Hvis du overvejer at ansøge om NACS autorisation, eller hvis du vil undersøge, hvilke krav NACS og DACS stiller til autoriserede medlemmer, kan du finde disse krav nedenfor.

Ønsker du at søge autorisation, kan du også bruge denne liste som en tjekliste for at se, hvilken type autorisation du kan ansøge om.

Har du spørgsmål til ansøgning:
Send en e-mail til autorisationsudvalgets koordinator og medlem af autorisationsudvalget Cathrine Stenz
E-mail: cathrine@sandskredshus.dk

Behandlingstider:
Ansøgningen behandles to gange årligt. For afgørelse i løbet af efteråret skal ansøgningen være DACS i hænde senest den 1.august. Til afgørelse i foråret skal ansøgningen være DACS hænde senest den 1. februar.

Vejledning

På dette link kan du finde en vejledning til ansøgningerne: <—

BEMÆRK: Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Ansøgningsskemaer:

 • Ansøgning som specialist i sexologisk rådgivning (NACS) LINK
 • Ansøgning som specialist i klinisk sexolog (NACS) LINK
 • Ansøgning som specialist i sexologisk sundhedsformidling (NACS) LINK

Krav til autorisation som specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

 • Betalende medlem af DACS i mindst to år.
 • Betalt gebyr for autorisation til DACS (€300).
 • Mindst en bachelor/professionsbachelor indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • Mindst et års klinisk praksis efter endt uddannelse på fuld tid.
 • Mindst 60 ECTS point fra sexologisk videregående uddannelse, minimum 1620 timer
 • Mindst 4000 sider relevant sexologisk litteratur.
 • Mindst 25 timers seksuel selv erkendelse (SSA/SAR). Præcisering: SSA/SAR er at arbejde med egen seksualitet, fordomme, tanker, følelser og overbevisninger.
 • Mindst 100 timers klinisk sexologisk arbejde inden for de seneste fem år.
 • Sexologisk supervision på mindst 75 timer i gruppe eller 50 timer individuelt med autoriseret sexolog/sexologisk vejleder som supervisor.
 • Anbefalingsbreve fra to NACS-medlemmer
 • Og et bekræftelsesbrev fra din hovedsupervisor som er godkendt af DACS
 • Vedhæft også en liste over andre meritter på området. Det kan fx bestå af publikationer/oplæg, (forfatter/titel/år er angivet på særskilt liste), præsentation af et akademisk projekt eller skriftligt arbejde (essay), gennemført sexologiundervisning, deltagelse i kongresser/møder (otte t. for en hel dag) (arrangør/sted/år/timer) samt anden relevant viden såsom sprogkundskaber, andre akademiske studier, efteruddannelse og mere.

Krav til autorisation som specialist i klinisk sexologi (NACS):

 • Betalende medlem af DACS i mindst to år.
 • Betalt gebyr for autorisation til DACS (€300).
 • Mindst en kandidateksamen indenfor det sundhedsfaglige felt.
 • Mindst et års klinisk praksis med supervision i sexologi efter endt uddannelse på fuld tid.
 • I alt mindst 120 ETCS point fra sexologisk videreuddannelse, mindst 1620 timer, hvoraf mindst 405 timer er lærerstyret. (60 ECTS point kan være fra uddannelse til sexologisk rådgiver)
 • I alt mindst 8.000 sider relevant sexologisk litteratur
 • Mindst 48 timers seksuel selvanerkendelse (SSA/SAR) – Præcisering: SSA/SAR er at arbejde med egen seksualitet, fordomme, tanker, følelser og overbevisninger.
 • Mindst 200 timers klinisk sexologisk arbejde med supervision inden for de seneste fem år.
 • Sexologisk supervision på mindst 120 timer i gruppe eller 80 timer individuelt med autoriseret sexolog som vejleder.
 • Anbefalingsbreve fra to NACS-medlemmer og bekræftelse fra hovedsupervisor DACS godkendt.
 • Vedhæft også en liste over andre meritter på området. Det kan fx bestå af publikationer/oplæg, (forfatter/titel/år er angivet på særskilt liste), præsentation af et akademisk projekt eller skriftligt arbejde (essay), gennemført sexologiundervisning, deltagelse i kongresser/møder (otte t. for en hel dag) (arrangør/sted/år/timer) samt anden relevant viden såsom sprogkundskaber, andre akademiske studier, efteruddannelse og mere.

Krav til specialist i sexologisk sundhedsformidling (NACS)

OBS ansøgningsskemaet dækker både ansøgning til sexologisk sundhedsformidler og sexologisk forsker, du skal kun udfylde de felter der er præciseret i ”Instruktion og vejledning til ansøgningen”

 • Betalende medlem af DACS i mindst to år.
 • Betalt gebyr for autorisation til DACS (€300).
 • Mindst bachelor/professionsbachelor i folkesundhedsvidenskab, sygeplejevidenskab, samfundsvidenskab, pædagogik eller anden uddannelse tilsvarende uddannelse.
 • Mindst 30 ECTS fra sexologisk videregående uddannelse
 • Mindst 10 timers seksuel selv erkendelse (SSA/SAR) – Præcisering: SSA/SAR er at arbejde med egen seksualitet, fordomme, tanker, følelser og overbevisninger.
 • Mindst 4000 sider relevant sexologiske litteratur
 • Mindst to års fuldtidsarbejde inden for fem år, hvor sexologisk indhold udgjorde en væsentlig del af arbejdet (200) timer.

Ved beregning af deltidsansættelse gælder følgende:

 • En ansættelses brøk på mere end 0,74 sidestilles med fuld tid.
 • Med en ansættelses brøk på 0,50 – 0,74 divideres hver måned med 1,5. Ved en ansættelsesbrøk på under 0,50 foretager autorisationsudvalget en individuel vurdering.
 • Erhvervserfaring skal attesteres af arbejdsgiveren.
 • Selvstændige skal verificere den tilsvarende erhvervserfaring gennem en aktivitetsrapport.
 • Anbefalingsbreve fra to personer, hvoraf den ene er en NACS medlem og den anden skal være en person med godt kendskab til ansøgerens daglige faglige praksis, som har et af følgende forhold til ansøger: a) leder eller supervisor, eller b) kollega.
 • Erklæring fra en tidligere leder, vejleder, kollega eller vejleder accepteres, hvis ansøgeren har skiftet arbejdsplads inden for to år efter ansøgningen.
 • Bedømmere skal have mindst to års godt kendskab til ansøgerens faglige praksis. Hvis ansøgningen afvises på grund af manglende egnethed, kan ansøgeren tidligst ansøge igen efter et år.
 • I forbindelse med ansøgningen skal ansøgeren forpligte sig til at følge NACS etiske retningslinjer.

BEMÆRK: Ansøgningen skal skrives på engelsk.