Autorisation

Ved at få autorisation gennem DACS får du en anerkendelse af, at din sexologiske uddannelse lever op til de internationale standarder, som er vedtaget af den nordiske fællesorganisation; NACS.

Du kan både blive autoriseret som specialist i sexologisk counseling, i sexologisk sundhedsformidling og som specialist i klinisk sexologi. Ansøgningsblanket findes nedenfor.

Du kan også blive autoriseret som supervisor. Læs mere om retningslinjerne her.

For at opnå autorisation gennem NACS skal du have gennemført en uddannelse i klinisk sexologi i Danmark eller ved en af de andre uddannelser i Norden, der lever op til NACS krav.

Ansøgninger vurderes to gange årligt af det nordiske autorisationsudvalg.

Fristen for ansøgning er hhv. 15. april og 15. oktober hvert år.

Ansøgningsblanket

Ansøgningskrav

Du skal have været medlem af DACS i to år for at kunne søge autorisation.

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgning skal ansøgningsblanketten og bilag sendes elektronisk som én samlet pdf mrk. ‘Autorisation’ til autorisationsudvalgets formand på mailadressen: anette.hoejer.mikkelsen@rn.dk

Autorisationsansøgningen skal indeholde:

  • et motivationsbrev, hvoraf der fremgår begrundelse for at søge autorisation
  • CV
  • egen litteraturliste fra sexologiuddannelsen
  • oplysninger om dato for din optagelse i DACS.

Ansøgningsblanketten skal udfyldes på engelsk og bilag skal være på engelsk. Undtaget kan være ældre eksamensbeviser m.m. Medlemskab af DACS skal dokumenteres.

Pris for autorisation: 300 euro, som indbetales til DACS. Heraf betales 50 euro, når ansøgningen indsendes og de resterende 250 euro, når autorisation er bevilget fra NACS.

Beløbet indbetales på:

Bank: Nykredit

Reg. nr.: 8117

Konto nr.: 2843158

Autorisationsbeviset tilsendes ansøger, når dokumenterne er underskrevet af NACS formand og formanden for det relevante NACS udvalg.