Uddannelse

Dansk Forening for Klinisk Sexologi udbyder kliniske sexologiuddannelser på flere niveauer. Du kan læse mere om uddannelserne på www.blivsexolog.dk

DACS står med vores uddannelser inde for, at de overholder kravene fra Nordic Association for Clinical Sexology, NACS, og dermed kvalificerer de uddannede til at søge om NACS autorisation.

NACS autorisation giver mulighed for at komme på DACS behandlerliste og bruge DACS navn på brevpapir, visitkort, hjemmeside, mv.

Af andre, ikke DACS-udbudte, sexologiske uddannelser kan nævnes:

Master i Sexologi, Ålborg Universitet