Bliv medlem

Du kan blive medlem af foreningen, hvis du har gennemgået en klinisk sexologisk uddannelse eller på anden vis har beskæftiget dig med klinisk sexologi.

Kontingent er 550 kr. om året og betales ved indmeldelsen og herefter ved opkrævning inden den årlige generalforsamling.

Du kan søge om optagelse ved at udfylde nedenstående blanket:

  Herefter vil bestyrelsen vurdere, om din ansøgning kan godkendes.

  Medlemsfordele

  • Du deltager i et fagligt fællesskab med andre medlemmer, der har den samme store interesse for sexologi som dig – medlemmerne kan både være offentligt og privat ansatte og selvstændigt praktiserende.
  • Du får adgang til vores interne Facebook-side, hvor du kan dele viden, sparre og diskutere med andre medlemmer.
  • Du modtager opdaterede nyheder og undersøgelser i medlemmernes nyhedsbrev.
  • Du har mulighed for at deltage i arrangementer, som arrangeres af foreningen eller af foreningens medlemmer, f.eks. Hertoft Eftermiddage og andre faglige arrangementer.
  • Du kan selv oprette arrangementer og invitere til disse på den interne Facebook-side eller på denne hjemmeside.
  • Du støtter foreningens arbejde med at forbedre autorisationsordningen samt det løbende arbejde for opkvalificering af sexologiske rådgivnings og behandlingstilbud til patienter i det danske sundhedsvæsen.
  • Du deltager i det nordiske og europæiske samarbejde om klinisk sexologi, da DACS er medlem af Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), World Association for Sexual Health (WAS) og European Federation of Sexology (EFS).
  • Du kan komme på vores behandlerliste såfremt du er autoriseret af NACS.
  • Du har ret til at bruge foreningens navn på brevpapir, visitkort, i telefonbogen, annoncer, hjemmesider og lignende, hvorved andre kan se, at du har grundig uddannelse og erfaring i sexologi – dog kun hvis du er autoriseret af NACS.
  • Som medlem af DACS er du forpligtet til at overholde NACS’ etiske retningslinjer, hvilket er en sikkerhed for dig og dine klienter, således at alle parter opnår en tilfredsstillende rådgivning eller behandling.

  Kontingent er 550 kr. om året og betales ved indmeldelsen og herefter ved opkrævning inden den årlige generalforsamling.

  Indmeld din forening

  Det er desuden muligt for foreninger, videnskabelige selskaber og lignende at blive medlem. Ansøgere skal kontakte bestyrelsen, som vil træffe beslutning om ansøgningen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

  Ved afstemninger tæller indmeldte foreninger, selskaber m.v. med én stemme.

  Kontingent for foreninger, selskaber m.v. er 2.750 kr.