NACS

Nordic Association for Clinical Sexology, NACS, er en nordisk samarbejdsorganisation, som består af:

  • DACS (Danish Association for Clinical Sexology)
  • Finnish Association for Sexology
  • The Icelandic Sexology Association
  • Norwegian Society for Clinical Sexology
  • Swedish Association for Sexology
  • Estonian Academic Society of Sexology

Målet for NACS er at fremme det praktiske og videnskabelige samarbejde imellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt at øge den almene viden om sexologi i de nordiske lande. De ovenstående foreninger er juridisk og økonomisk uafhængige af hinanden.

Andre foreninger, der arbejder mod samme mål, kan ansøge om medlemskab i NACS ved at tage kontakt til NACS’ bestyrelse, som det var tilfældet med den estiske forening, Estonian Academic Society of Sexology. Beslutningen om indlemmelse i foreningen foretages på det årlige bestyrelsesmøde.

Den første NACS-konference blev afholdt den 15. maj 1979.

Næste NACS konference finder sted i november i Aalborg i november 2020. Læs mere her