Supervision

Medlemmer af DACS er jf. foreningens etiske retningslinjer forpligtet til at vedligeholde deres professionelle færdigheder. Desuden skal studerende have modtaget supervision for at kunne autoriseres gennem NACS.

Af de etiske retningslinjer fremgår bl.a.:

Et medlem er ansvarlig for at bruge sin professionelle og videnskabelige viden korrekt i klientforholdet og i andre situationer vedrørende sin profession. Et medlem er også bevidst om de etiske dimensioner i sine beslutninger og vejledning. Et medlem bør søge supervision, hvis hun/han føler sig ude at stand til at magte et aktuelt problem.

Krav til supervisorer

For at blive godkendt som supervisor er der en række krav, der skal være opfyldt. Læs DACS retningslinjer og kriterier for supervisorer i klinisk sexologi.

Supervision kan godkendes af DACS, såfremt supervisor er 1) godkendt af DACS bestyrelse eller 2) godkendt som supervisor i en af de øvrige foreninger, der er tilsluttet NACS.

Hvis du vil søge om at blive DACS godkendt supervisor i klinisk sexologi kan du finde yderligere information om Ansøgning om godkendelse som supervisor.